MeMO

“Met MeMO besteed ik extra aandacht aan patiënten die voortijdig zijn gestopt met hun geneesmiddelen. Komen de patiënten niet terug voor hun vervolguitgifte, dan bellen we op en geven uitleg over beter geneesmiddelengebruik. Patiënten vinden dat geweldig.”
Ada Stuurman, Apotheker Neem contact op

Als apotheker streeft u naar optimale farmacotherapie, zeker bij patiënten met chronische medicatie. Dit begint bij het uitschrijven van een recept en goede uitgiftebegeleiding, waarbij u benadrukt dat therapietrouw belangrijk is. Vervolgens wilt u monitoren of uw patiënten therapietrouw hun medicijnen gebruiken en kunnen bijsturen als dat nodig is. Maar hoe bereikt u de patiënt die zijn geneesmiddelen niet volgens de bijsluiter gebruikt? Met de MeMO-werkwijze van Health Base stuurt u eenvoudig bij en alleen waar nodig.

Bijsturen met MeMO voor de apotheek

Met Medicatie Monitoring & Optimalisatie (MeMO) van Health Base kunt u patiënten met chronische medicatie efficiënt bijsturen op basis van risicostratificatie. U selecteert patiëntgroepen op bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld patiënten die niet komen opdagen voor een tweede uitgifte van hun medicijnen. Bij deze risicogroepen kunt u acties uitvoeren in Pharmacom. Bijvoorbeeld door de patiënt te bellen en het medicijngebruik te bespreken. U bekijkt maandelijks alle patiënten, maar slechts als het nodig is stuurt u bij. Health Base biedt Medicatie Monitoring & Optimalisatie voor zes chronische aandoeningen:

 • osteoporosemedicatie
 • astma/COPD-medicatie
 • cardiovasculaire medicatie (lipidenverlagers)
 • cardiovasculaire medicatie (trombocytenaggregatieremmers en nitraten)
 • medicatie bij diabetes mellitus II
 • geneesmiddelen bij depressie

Meerwaarde van MeMO voor de apotheek

Medicatie Monitoring & Optimalisatie van Health Base helpt u met het bieden van kwaliteitszorg aan uw chronisch zieke patiënten. Met MeMO kunt u bij patiënten met chronische medicatie efficiënt interveniëren en bijsturen op therapietrouw. De MeMO-werkwijze is evidence based: het is de enige werkwijze binnen de farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) die aantoonbaar leidt tot lagere kosten, beter medicatiegebruik en hogere patiënttevredenheid. Dit is aangetoond in onderzoek van Eric Hiddink, Ada Stuurman en de Rijksuniversiteit Groningen. In het onderzoeksrapport bespreken zij de resultaten van alle afzonderlijke MeMO-trajecten.

 • Apothekers
 • Bijsturen op therapietrouw
 • Bij chronische zieken
 • Binnen Pharmacom
 • Aantoonbaar effectief

MeMO aanvragen

Met MeMo kunt u patiënten met chronische medicatie efficiënt bijsturen op hun therapietrouw. Bekijk de FAQ's over MeMO. Ook aan de slag met therapietrouw? Wij helpen u graag. 

Neem contact op

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief